Türkiye Diyanet Vakfı 40. yılında kuruluş tarihi olan 13 Mart’ı “Uluslararası İyilik Ödülleri” günü ilan etmiştir. 2015 yılında ilk programını düzenlemiş ve iyilik sahiplerine ödüllerini vermiştir.

Dünyada ve yaşadığı toplumda çığır açan, bireyleri harekete geçiren, çevresine ilham veren, farklı dil ve kültürde yaşayan insanları güzellikte bir araya getiren, Yaratanın hatırına tüm yaratılmışları koruyan ve kuşatan iyiliklerin konu olduğu yaşanmış hikâyeleri bu programda ödüllendirmiştir.

Dünyada yaşanan krizler daha hızlı biçimde ve daha geniş alana yayılmakta, bu nedenle güvenlik problemi yaşanmakta ve insanlar birbirleri için tehlikeli duruma gelmektedir. Yoksulluğu önlemek ve insanların iyilik halinin geliştirilmesi için projelere ve insanların hayırseverlik duygularını canlandıracak, herkesi iyiliğe yönlendirecek etkinliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Savaşlar ve toplumsal çatışmalar da insanları ve toplumları maddi ve manevi yönden olumsuz etkilemektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri ile kısa vadede insan özelinde iyi birey olmaya yönlendiren çalışmalar yapılırken, uzun vadede toplumsal meselelere duyarlı, çevresinden haberdar ve çözüm üreten davranışları ön plana çıkaracak faaliyetler yürütmek amaçlanmaktadır.

İslam coğrafyasında yeniden barış, huzur ve kardeşlik ortamının tesis edilmesi için atılan bu adımla günümüzde tüm insanlığı kuşatan şiddet, terör, nefret, düşmanlık, ırkçılık, ayrımcılık, işgal, sömürgecilik, İslamofobya ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan zorunlu göç, açlık, yoksulluk, haksızlık, adaletsizlik, çevre tahribatı gibi sorunlarla mücadele etmek için bir farkındalık ve bilinç oluşturma gayretindedir.